Algemene voorwaarden workation


1:Reserveringen en betalingen: a. Na aanmelding is de plek gereserveerd. De deelnemer dient de betaling binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen. b. Het bedrag dient uiterlijk 60 dagen voor aanvang van de workation te worden voldaan, tenzij anders vermeld.(vb: Indien de aanmelding 63 dagen voor aanvang is, is de betaaltermijn van de factuur 3 dagen i.p.v. 7 dagen)

2:Annuleringen en restituties:

a. Bij annulering door de deelnemer gelden de volgende restitutievoorwaarden:

  • Annulering meer dan 60 dagen voor aanvang van de workation: volledige restitutie van het betaalde bedrag, minus eventuele administratiekosten.
  • Annulering tussen 30 en 60 dagen voor aanvang van de workation: 50% restitutie van het betaalde bedrag.
  • Annulering minder dan 30 dagen voor aanvang van de workation: geen restitutie.

b. De deelnemer dient annuleringen schriftelijk mede te delen aan de organisator.

3:Annulering door de organisator:

a. De organisator behoudt zich het recht voor om de workation te annuleren bij onvoorziene omstandigheden, zoals natuurrampen, politieke onrust, of andere onvermijdelijke situaties. In geval van annulering zal de organisator alle betaalde bedragen volledig terugbetalen aan de deelnemers.

b. Indien de workation moet worden geannuleerd vanwege onvoldoende deelname, zal de organisator de deelnemers hiervan op de hoogte stellen binnen een redelijke termijn voor aanvang van de workation. In dit geval zal de organisator alle betaalde bedragen volledig terugbetalen aan de deelnemers

4:Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid:

a. De organisator van de workation is niet verantwoordelijk voor enige persoonlijke schade, letsel, verlies of diefstal tijdens de workation.

b. De deelnemer is verantwoordelijk voor het afsluiten van een reisverzekering die voldoende dekking biedt tijdens de workation. c. De organisator behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma van de workation indien nodig, zonder voorafgaande kennisgeving.

5:Gedragsregels:

a. Deelnemers dienen zich te houden aan de gedragsregels en aanwijzingen van de organisator.

b. Het is de deelnemers niet toegestaan om illegale activiteiten uit te voeren tijdens de workation.

c. Deelnemers dienen respect te tonen voor de lokale cultuur en gewoonten van Portugal.

6:Intellectueel eigendom:

a. Deelnemers behouden het intellectueel eigendom van hun eigen werk en projecten tijdens de workation.

b. Deelnemers geven de organisator toestemming om foto’s en video’s te maken tijdens de workation en deze te gebruiken voor promotionele doeleinden.